Financieel

Financiële verantwoording 2020

Saldo 31 december 2019 €            –
Inkomsten
Jubileum 50 jaar Kerk     1.365,00
Totaal giften en bijdragen     5.126,21
Giften voor onderhoud     5.600,00
Uitgaven
Bankkosten       (116,62)
Onderhoudskosten kerk (11.450,00)
Saldo 31 december 2020 €    524,59

De uitgaven zijn o.a. besteed aan de nieuwe sanitair groep en het asfalteren van de paden op de begraafplaats.
Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

Link Formulier publicatieplicht ANBI Algemeen