Financieel

Financiële verantwoording 2021

Saldo 31 december 2020  €     524,59
Inkomsten
 Totaal giften en bijdragen      6.707,73
Uitgaven
 Bankkosten        (119,38)
 PR uitgaven        (402,32)
 Onderhoudskosten kerk     (2.000,00)
 asfaltering paden kerkhof
 bijdrage keuken
Saldo 31 december 2021  €  4.710,62

De uitgaven zijn o.a. besteed aan het asfalteren van de paden op de begraafplaats en een bijdrage voor de nieuwe keuken in de ontmoetingsruimte.
Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

Link Formulier publicatieplicht ANBI Algemeen