Financieel

Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar wordt hier de financiële verantwoording gepubliceerd.

Voor de eerste maal over het boekjaar 2020.

Deze financiële verantwoording zal bestaan uit:

* De balans.

* De staat van baten en lasten.

 * Een toelichting.